Off.uppdrag Lenny Clarhäll

Skulpturen Aurora

Aurora. 2007. 11m. meter hög lackerad aluminiumskulptur för länssjukhuset i Halmstad. Färdig hösten 2007

Foto: Anders Andersson

HEM | CV | UTSTÄLLNINGAR | OFF. UPPDRAG | TRE SPELMÄN | LÄNKAR

E-post:lenny@clarhall.nu    Tel: 08-551 591 26